RPP – GERİ DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ TESİS

RPP – Geri Dönüşüm Öncelikli Tesisi ile %80’e kadar geri dönüşüm malzemesi eklenebilmektedir. Geri dönüşüm malzemesi, tesis tasarımında belirleyici etkendir. Mikser, doğrudan paralel tamburun altına, hassas bir şekilde yerleştirilmiştir. Geri dönüşüm malzemesi tüm sistem boyunca düz ve basit bir yol izlemektedir. Geri dönüşüm malzemesinin, tıkanma, yapışma veya topaklanma ile sonuçlanabilen sapmaları bu sayede önlenmektedir.

PARALEL TAMBUR

Paralel akışlı tambur sistemi ile, %70’e kadar geri dönüşüm malzemesi eklenebilmektedir. Bu sistem, sıcak geri dönüşüm sistemleri için kendini kanıtlamış biz çözümdür. Paralel tambur geri dönüşüm sistemleri günümüzde tüm dünyada kullanılmaktadır. Yıllar boyunca başarılı olduğu kanıtlanan bu teknoloji, BENNINGHOVEN tarafından sürekli geliştirilmektedir. Özel olarak geliştirilmiş brülörle donatılmış bir paralel akış tambur sistemi aracılığı ile % 70’e kadar geri dönüşüm malzemesinin işlenmesine olanak sağlanmaktadır.

SICAK GAZ JENERATÖRLÜ VE KARŞIT AKIŞLI PARALEL TAMBUR

Ters akışta sıcak gaz jeneratörü bulunan paralel tambur, ekonomik katma değer sağlamaktadır. Çünkü, eklenen geri dönüşüm malzemesinin oranı önemli miktarda arttırılabilmektedir. (kaliteye bağlı olarak %90+x’e kadar).

Malzemenin dolaylı ısıtılması, tesisin çalışması için gereken toplam enerjiyi azaltmaktadır. Enerji açısından oldukça verimli olan bu üretim süreci, tesisin enerji tüketiminin normale göre daha az olmasını sağlamaktadır.

Emisyonların standart seviyenin altında olması, bu tip sıcak geri dönüşüm sistemlerinin çevreye duyarlı olduğunu açıkça göstermektedir. BENNINGHOVEN, mevcut standartların dışına çıkarak sektöre bu konuda da öncülük etmektedir.

BENNINGHOVEN SICAK GAZ JENERATÖRÜ – BRÜLOR BÖLME ELEMANI

Brülör, kendi tekerlekleri üzerinde çalışma koşuluna bağlı olarak, otomatik ileri ve geri hareket edebilmektedir. Bu sistem, özellikle ateşlemenin kapatılmasından sonra brülörün içindeki bileşenlerin hasar görmesini engellemek için geliştirilmiştir.

Baca etkisi ve bunula bağlantılı olarak RAP kurutucu taburundan yükselen sıcak hava nedeniyle, brülör bu bölme olmadan korunamamaktadır. Brülör yeniden başlatıldığında, bölme dışarı doğru hareket etmekte ve ünitenin bütünü, tekrar çalışma konumuna geçmektedir.