POLİMER MODİFİYE BİTÜM PLENTLERİ

Polimer Modifiye Bitüm Plentleri, daha kaliteli ve uzun ömürlü asfalt üretimi için bitüm ile birlikte karışımda kullanılan kimyasalların değirmenden geçirilerek daha homojen olmasını sağlamaktadır.

• BWS değirmen ve Tekno marka değirmen seçme imkânı
• BWS – Supraton değirmen Türkiye mümessilliği
• 12 ton/saat’e kadar batch tip üretim
• 12 ton/saat’e kadar sürekli tip üretim
• 12 ton/saat’e kadar konteyner tip üretim (BWS)
• 25 ton/saat’e kadar sürekli tip üretim (BWS)
• Elektrikli ve kızgın yağ ısıtmalı teknoloji
• Otomatik (bilgisayarlı) ve manuel kumanda
• Harman tip ve sürekli akış düzenli tasarım
• Mobil ve sabit tipler  • Konteyner tip tasarım

Günümüzde modifiye bitüm kullanılarak yapılan özel asfaltlar için talep hızla artıyor.BENNINGHOVEN bu ihtiyacı karşılamak için mobil ve sabit modifiye bitüm plent serisi geliştirmiştir.Ayrıca müşteriye özel üniteler tedarik edilir.

Bitüm

– Depolama
– Hazırlama
– Modifikasyon
– Isıtma
– Katkılama
– Karıştırma
– Yükleme
– Nakliye