ÖNEMLİ FARKLILIK

Geri kazanılmış asfaltın tekrar kullanılması, çevreye olan duyarlılığın en temel unsurları arasında yer almaktadır. Geri kazanılmış-kazınmış asfaltın teorik olarak en yüksek oranda kullanılması temelde granülometri eğrisine veya başka bir deyişle hacim, boyut ve bileşim açısından içindeki maddelere bağlıdır.

ÖNEMLİ FARKLILIK

Geri kazanılmış asfaltın tekrar kullanılması, çevreye olan duyarlılığın en temel unsurları arasında yer almaktadır. Geri kazanılmış-kazınmış asfaltın teorik olarak en yüksek oranda kullanılması temelde granülometri eğrisine veya başka bir deyişle hacim, boyut ve bileşim açısından içindeki maddelere bağlıdır.

BENNINGHOVEN’İN MÜKEMMEL ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ

BENNINGHOVEN granülatör, orijinal yapısını bozmadan, geri kazanılmış asfaltı en uygun şekilde bileşenlerine ayırmaktadır. Bu öğütme teknolojisi ile, kazınmış asfaltın (RAP malzemesi) neredeyse % 100 ‘ünün yeniden kullanımı sağlanmaktadır.

Bu öğütme teknolojisinin bir diğer önemli faydası da ince parçacıkların oluşumunun büyük oranda azalmasıdır ve bu önemli avantaj taşıma-aktarma yollarının ve paralel tamburların tıkanmasını mümkün olduğunca önlemektedir.

ÇALIŞMA VE KONTROL

Granülatör, orijinal tanecik yapısını bozmadan öğütme yapılmasını sağlamaktadır. Bunun sonucunda neredeyse hiç ilave ince partikül veya toz üretmemektedir ve asfalt geri dönüşüm malzemesinin, %90+x’e kadar asfalt üretim tesisine beslenmesi için ideal ön koşulları sağlanmaktadır.

Granülatörde; aşınma, çalıştırma ve takip maliyetlerinin düşük olması maksimum verimlilik sağlamaktadır. Tekerlekli bir yükleyici ile doğrudan yükleme yapılması yolu ile tek kişi ile kazınmış malzeme beslemesi yapılmakta ve böylece işçilik maliyetlerinin düşük olması sağlanmaktadır.

Granülatörün sabit veya mobil olmak üzere iki farklı modeli bulunmaktadır. Mobil granülatör , 4 dingilli yarı treyler ile desteklendiğinden, 30 dakika içinde çalışmaya hazır konuma kolaylıkla gelebilmektedir.